Koulu matkasi varrella

 

Laavu Koulussa tarjotaan opetusta Suomen opetussuunnitelman mukaan lähiopetuksen omaisesti, mutta etänä.

 

Laavu Koulu

 

Mitä Laavu Koulussa opiskellaan?

Laavu Koulussa opiskellaan perusopetuksen pakollisia oppiaineita Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti sekä myös tulossa lukio-opinnot Suomen lukion opetussuunnitelman mukaisesti.

 

Millainen on Laavu Koulupäivä?

Laavu Koulupäivä vastaa ”normaalia” koulupäivää.

Oppijat saapuvat Laavulle koulupäivän alkaessa ja opettaja on heitä siellä vastassa! Opettaja aloittaa koulupäivän tervehdyksillä, katsotaan ketä on paikalla ja esitellään päivän rakenne. Sitten aloitetaan ensimmäisen aineen opiskelu opettajan johdolla.

Oppitunnin kulku etenee sitten ihan kuin normaalissakin lähikoulussa.

Laavu Koulupäivän rakenne on mietitty sellaiseksi, ettei oppijat rasitu liikaa opettajajohtoisista tuokioista ja ettei tehtävämäärä täysin kasaudu koulunpäivän jälkeen oppijan harteille. Luonnollisesti emme ole unohtaneet välitunteja, oppijat pääsevät juttelemaan ja viettämään aikaa myös luokkakavereiden kanssa vapaammin!

Esimerkit 6.- ja 8-luokkien lukujärjestyksestä Laavu Koulussa

Mitä etuja on Laavu Koulussa opiskelusta?

 • pienet ryhmäkoot
 • yksilöllinen, laadukas ja tehokas opetus
 • eriyttämisen mahdollisuudet
 • paikkariippumattomuus; käy koulua missä vain!
 • pätevä opettaja opettaa jokainen koulupäivä
 • kattava kuukausittainen arvio opiskelujen etenemisestä

Oppijan arviointi

Laavu Koulussa oppijaa arvioidaan koko ajan ja hän saa palautetta edistymisestään ja osaamisestaan välittömästi jo tuntitilanteissa. Luokkakokojen ollessa pieniä opettajan on mahdollista tarkkailla oppijoita hyvin tarkasti ja oppilaantuntemus on erityisesti keskiössä.

Seuraamme valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja etenemme sen mukaan sisällöissä ja tavoitteissa.

Oppijat saavat kuukausittain Laavu Koulun sanallisen arvioinnin, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan, oppijan omiin tavoitteisiin ja edistymismahdollisuuksiin. Arvioinnin tehtävä on erityisesti ohjata oppijan oppimista. Kuukausittaiset arvioinnit antavat kattavasti palautetta ja informaatiota myös oppijan huoltajille opintojen etenemisestä. Näitä arviointeja ovat myös oppijoiden kotikuntien tutkivat opettajat kiitelleet. Tutkivat opettajat ovat pysyneet tiivisti kartalla oppivelvollisuuden suorittamisesta ja he ovat pystyneet luomaan selkeää kuvaa oppivelvollisen tiedoista ja taidoista. Laavu Koulun tekemät arvioinnit ovat olleet suurena apuna myös erityisen tutkinnon suorituksissa.

Laavu Koulussa oppija saa kuukausittaisten arviointien lisäksi myös lukukausi ja -vuosiarvioinnit, jotka ovat numeerisia arviointeja. Näissä pätevät opettajat miettivät numeerisen suosituksensa oppiaineen arviointia ajatellen.

Laavu Koulu tekee yhteistyötä oppijan kotikunnan tutkivien opettajien kanssa esimerkiksi virallisen päättöarvioinnin osalta.

Millaisien syiden vuoksi huoltajat ovat halunneet lapsensa opiskelemaan Laavulle?

 • perheen oleskelu ulkomailla
 • sisäilmaongelmat tai terveyteen liittyvät syyt lähikoulussa
 • kiusaamiseen tai muihin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät syyt
 • liian iso ryhmäkoko tai heterogeeniset ryhmät lähikoulussa
 • eriyttämisen tarve; tuki riittämätöntä lähikoulussa tai oppija ei etene oman tasonsa mukaan

Oppija tulee Laavu Kouluun

Oppijat hakeutuvat Laavu Kouluun opiskelemaan hyvin erinäisistä syistä, jotka voivat vaihdella perheen ulkomailla oleskelun tai oppijan lähikoulusta johtuvien syiden välillä.

Suomessa asuvat oppijat lukeutuvat Laavu Kouluun tullessaan kotioppijoiksi, jolloin kotikunta määrää heille ns. tutkivan opettajan. Tutkivan opettajan tehtäviin kuuluu oppivelvollisuusikäisen lapsen tai nuoren opintojen edistymisen seuranta. Tutkiva opettaja sopii perheen kanssa käytänteet, miten seurantaa suoritetaan. Laavu Koulun rehtori, vastuuopettajat ja oppilaanohjaajat tekevät myös yhteistyötä tutkivan opettajan kanssa tarpeen tullen.

Ulkomailla oleskelevat tai asuvat perheet eivät välttämättä kuulu oppivelvollisuuden valvonnan piiriin Suomessa. Mutta pyrimme löytämään yhdessä selvittelemällä sopivat ratkaisut perheen kanssa esimerkiksi päättöarviointien suorittamiseksi.

Huoltajan ottaessa meihin yhteyttä vastaamme ensinnäkin mielellämme kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja kerromme Laavu Koulun toiminnasta. Järjestämme tämän jälkeen yhteispalaverin Teamsin välityksellä, jotta voimme kattavammin keskustella asioista ja kuulla myös oppijaa henkilökohtaisesti.

Tämän jälkeen laadimme oppijasopimuksen, joka allekirjoitetaan sähköisesti. Käynnistämme tästä virallisen oppijaksituloprosessin, johon kuuluvat erilaisten tunnusten laadinta, opettajien tiedotus ja opiskelujen alkuvalmistelut. Parhaimmillaan oppijaksi Laavu Kouluun pääsee parin päivän sisällä!

Toimimme jokaisen asiakkaan omien lähtökohtien mukaan. Autamme ja ohjaamme myös mielellämme kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa!

Laavu Koulun lukuvuosimaksu lukuvuonna 2023-2024 (1.9.2023 – 31.5.2024):

Perusopetus

 • 7.-9.-luokat

  • Ilmoittautumismaksu 1540€ + alv 24%

  • Osallistumismaksu 940€ + alv 24% / kuukausi
 • 5.-6.-luokat

  • Ilmoittautumismaksu 1300€ + alv 24%

  • Osallistumismaksu 800€ + alv 24% / kuukausi
 • 3.-4.-luokat

  • Ilmoittautumismaksu 1250€ + alv 24%

  • Osallistumismaksu 750€ + alv 24% / kuukausi
 • Alemmat luokat tapauskohtaisesti tarjouksen mukaan.

Laavu Koulun perusopetuksen hinta lukuvuodeksi koskee oppijoita, jotka kykenevät etenemään normaalin yleisopetuksen tahtiin ryhmässä. Oppijan yksilöllinen lisäopetus tai erityisopetusta vaativat tunnit suunnitellaan erikseen ja näissä hinnat määräytyvät tarpeen mukaan.

 

Lukio

 • Oletko kiinnostunut lukio-opinnoista? Ole meihin yhteydessä!

 

Laavu Koulussa lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Lukuvuoden aikana pidetään syys-, joulu- ja talvilomat sekä Suomen juhlapyhät.

Laavu Koulu Plus

Haluaisitko lapsesi oppivan uuden kielen tai syventävän vaikka kokkaustaitojaan? Laavun valinnaisilla se onnistuu helposti!

Oletko lähdössä lyhyemmäksi aikaa ulkomaille ja haluat oppijalle omasta lähikoulusta saadun materiaalin tueksi opetusta? Laavulla voidaan suunnitella ja toteuttaa sopiva opetus tukemaan oppijan suunniteltuun opinpolkuun.

Tuntuuko, että oppija on jo muita edellä?  Laavun yksi ydinlisäpalvelu on ylöspäin eriyttäminen tietyssä osa-alueessa tai vaikka koko opintopolun osalta. Pystymme tukemaan lahjakkaita oppijoita erilaisin tavoin.

Onko oppijalla kiinnostusta erityiseen osa-alueeseen, vaikka avaruuteen? Laavulla on myös tietyn osa-alueiden erityisasiantuntijoita, jotka voivat antaa erityisesti kohdennettua opetusta juuri kiinnostusta herättäneestä osa-alueesta.

Tarvitseeko oppija tukea tietyn osa-alueen oppimiseen, esimerkiksi suomen kieleen? Laavu Lisäopetus saattaa oppijan taas takaisin normaalin opetuksen tahtiin.

Haluatko opettajan jakamattoman huomion oppijalle? Laavu Yksityisopetus täysin räätälöitynä oppijan tarpeisiin ja vauhtiin.

Laavu Koulu Plus palveluiden hinnoittelu tarjouksen mukaan.

Hae mukaan!

Oppijahaku lukuvuodelle 2023-2024 on auki!

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle Laavu Koulu on tarkoitettu?

Kaikille oppijoille, jotka haluavat Suomen opetussuunnitelman mukaista perus- ja lukio-opetusta etänä. Opetus tapahtuu suomen kielellä.

Lähtökohtaisesti tarjoamme opetusta kolmannesta vuosiluokasta lähtien, mutta tarvittaessa voimme suunnitella opetusta myös nuoremmille oppijoille. Olethan yhteydessä niin mietitään yhdessä tarvettanne.

Mitä laitteita oppija tarvitsee liittyäkseen Laavu Kouluun?

Tietokoneen video- ja ääniyhteydellä sekä toimivan nettiyhteyden.

Mitä Laavu Koulun lukuvuosihintaan sisältyy?

Laavu Koulun oppijan lukuvuosihinta sisältää oppijahaastattelun ja alkukartoituksen, lukujärjestyksen mukaisen opetuksen ja yksilöllisen ohjauksen jokaisella oppitunnilla, Suomen opetussuunnitelmaa noudattavat sähköiset oppimateriaalit, kuukausittaiset perusteelliset ja kattavat sanalliset arvioinnit, jossa huomioidaan tavoitteet ja sisällöt, numeeriset lukukausi ja -vuosi arvioinnit sekä oppimisalustat erilaisine järjestelmineen.

Kuinka monta oppijaa on samalla luokalla?

Pidämme luokkakoot aina pieninä, jotta oppiminen säilyy laadukkaana. Luokkakohtainen oppijamäärämme ei koskaan ylitä 15 oppijaa ja mitä nuoremmista on kyse, sitä pienempi luokkakoko on.

Mihin aikaan Laavu Koulu alkaa ja päättyy?

Otamme huomioon aikavyöhykkeet ja mahdollisuuden toimia oppijoiden kanssa mahdollisimman tehokkaasti. Pyrimme siihen että koulu alkaa aikavyöhykkeet huomioiden, ei liian aikaisin, ei liian myöhään, jotta oppijoille ei tule aamulla liian pitkää odotusaikaa ennen kuin koulu alkaa tai koulupäivät veny liian myöhään iltapäivään.

Saako Laavu Koulusta todistuksen?

Laavu Koululla ei ole todistuksen kirjoitusoikeutta. 

Laavu Koulussa oppija ja huoltaja saa kattavan sanallisen arvioinnin sekä kahdesti lukuvuodessa myös numeerisen arvioinnin.

Kotiopetusoppijoiden osalta teemme yhteistyötä tutkivan opettajan kanssa, esimerkiksi tilanteessa, että oppija suorittaa erityistä tutkintoa.

Ulkomailla asuvien oppijoiden osalta voidaan yhteistyötä tehdä esimerkiksi oppijan entisen lähikoulun tai tulevan kotikunnan kanssa, jotta oppija saa erityisen tutkinnon todistuksen.

Onko Laavu Koulu virallinen opetuksen järjestäjä?

Laavu Koulu ei ole virallinen opetuksen järjestäjä, vaan teknisesti oppija on Laavu Koulua käydessään kotiopetuksessa. Huoltajat huolehtivat tällöin lapsen opetusvelvollisuuden toteutumisesta, Laavu Koulun toimiessa opetuksen järjestäjänä.

Laavu Koulussa opetusta antavat pätevät luokan- ja aineenopettajat Suomen opetussuunnitelman mukaisesti.

Tuleeko huoltajan osallistua oppijan opettamiseen Laavu Koulussa?

Opetuksemme pyritään järjestämään niin, että oppija tulee toimeen koko koulupäivän Laavu Koulun opettajan kanssa.

On hyvä huomioida, että oppijalla on tavoitettavissa huoltaja / aikuinen, jos esimerkiksi tulee ongelmia internet-yhteyksien kanssa.

Tarvitseeko oppija oman apuopettajan Laavu Koulun lisäksi?

Opetuksemme pyritään järjestämään niin, että oppija tulee toimeen koko koulupäivän Laavu Koulun opettajan kanssa.

Laavu Koulu, Laavukoulu vai Laavu-koulu?
Olemme valinneet “Laavu Koulu” kirjoitusasun tuotteellemme, joka on myös rekisteröity aputoiminimemme, samaan tapaan kuin monet muutkin suomalaiset yritykset. Tiedostamme, että kyseessä ei ole suositusten mukainen kirjoitustapa, mutta hyvin usein yritykset määrittävät omat kirjoitustavat vaikka ne poikkeaisivatkin suosituksesta.