Ajankohtaista

Joululoma lähestyy

Laavu Koulun syyslukukausi on saapumassa jouluun ja ansaittu joululoma jo kuikkii mukavasti pirttien ikkunoista.

Oppijat ja opettajat ovat ahertaneet hienosti syksyn ajan!  Jatkamme kevätlukukaudella loppiaisen jälkeen.

 

Toivotamme kaikille lämmintä ja rauhallista joulunaikaa sekä kaikkea hyvää uudelle vuodelle!

Joulukuu 2022

Terveisiä Pattayan Suomalaisesta koulusta!

Koulunjohtaja Elinalta:

Laavu Learning otti vastuulleen Pattayan Suomalainen koulun opetuksen syksyllä 2022 ja koulu pääsi starttaamaan uuteen lukuvuoteen 1.9.2022 parin vuoden kiinniolon jälkeen. Pulpetit saivat uuden ilmeen ja oppijat pääsivät osallistumaan koulun ulkoasun ehostamiseen. Vanhat liitutaulut pääsivät paraatipaikalle ja ovatkin olleet ahkerassa käytössä, ainakin välituntisin 😊

Koulun avautumista olikin jo odotettu ja oppijoiksi on saatu niin uusia kuin entisestään tuttuja oppijoita. Osa oppilaista viipyy kanssamme koko lukuvuoden, osa lyhyempiä opiskelujaksoja. Kiireisin sesonki kulkee käsikädessä loma-aikojen mukaan, joten joulukuusta helmikuuhun koululla riittää iloisesti vilskettä! Toistaiseksi kouluun vielä mahtuu uusiakin oppilaita mukaan.

Johtaja-opettaja Helenalta:

Syyslukukausi on kohta opiskeltu auringon valossa ja lämmössä. Koulupäivän aikana ollaan tiiviisti yhdessä ja ehditään tutustua hyvin vaikka oltaisiinkin eri luokka-asteilla. Syksyn kuluessa on ehditty kaikenlaista: ahkeraa opiskelua, kaverin auttamista ja kannustamista, pelejä ja leikkejä, askartelua ja ompelemista, on juhlittu Halloweenia ja tietenkin nautittu thaimaalaista ja suomalaista ruokaa sekä virkistäydytty koulun edustalla olevassa uima-altaassa.

Tasaiseen tahtiin on koulun ovella uusia iloisia ja hieman jännittyneitä kasvoja ensimmäistä koulupäivää aloittamassa. On hienoa seurata, miten nopeasti tulokkaat solahtavat täällä jo olevien joukkoon. Ja vaikka ehditään opiskella yhdessä lyhimmillään vain viikkoja tai kuukausia, hyvästellään kotimaahan palaavat kostein silmin ja muistellaan lämmöllä pitkään lähdön jälkeenkin. Jokainen on tärkeä! 💙

Seuraavaksi valmistaudumme itsenäisyyspäivään ja joulujuhlan viettoon. Nokkahuilutreenit on jo aloitettu… 🤶🎅

 

 

Pattayan suomalainen koulu on yksityinen peruskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille 1 – 9. Mukana myös esiopetus. Koulun tarkoituksena on helpottaa Thaimaassa asuvia ja siellä matkailevia perheitä järjestämään lastensa koulutus, Thaimaassa oleskelun ajan.

Tutustu Pattayan Suomalaiseen kouluun lisää täällä

 

Lukuvuonna 2022-2023 Pattayan Suomalaisen koulun toiminnan pyörittämisestä vastaa Laavu Learning. Yhteistyö Laavu Koulun kanssa mahdollistaa kattavan opetustarjonnan ja saumattoman opiskelun oletpa sitten Suomessa tai Thaimaassa.

Marraskuu 2022

Syksyn terveiset

Syksyn koulunkäyntiä on mukavasti jo muutama kuukausi takana ja olemme päässeet hyvin alkuun kouluvuodessa!

Oppimisen iloa on inspiroivaa seurata!

Maailman myllerrys ja muuttuvat tilanteet näyttäytyvät myös meillä. Oppijoiden tarve edetä opinnoissaan ja toisaalta sitten myös mahdollisuudet saada tukea ovat selvästi tulleet vuosi vuodelta yhä enemmän esille. Tämän kaiken keskellä haluamme erityisesti korostaa Laavu Koulun kantavia periaatteita; olla läsnä, luoda yksilölliset oppimisen edellytykset ja löytää oppijan oma inspiraatio oppimiseen. Tarkastelemme asioita jatkuvasti, teemme tarkentavaa suunnitelmaa ja ennen kaikkea kuulemme oppijoitamme ja opettajiamme! Tahtotilamme on, että Laavu on ihana paikka työskennellä ihan kaikille!

Kulunut syksy on antanut ymmärtää, että Laavulta löytyy ratkaisu moneen oppimisen kysymykseen. Haluamme, että oppijamme kokevat tulevansa ymmärretyksi ja tuetuksi oman lähtökohtansa mukaan. Kenenkään ei pitäisi kokea tulevansa jarrutetuksi, mutta ei myöskään siinä sivussa unohdetuksi. Oppijan oman motivaation ollessa kohdallaan, pyrimme siihen, että löydämme uusia polkuja, joilla oppimisen iloa saadaan kasvatettua vielä lisää!

Intoa ja iloa jokaiseen työpäivään!

Lokakuu 2022

Taito- ja taideaineet Laavulla

Laavu Koulussa opetetaan kaikkia peruskoulun pakollisia oppiaineita. Näin ollen mukana lukujärjestyksessä ovat myös musiikki, liikunta, kuvataide, käsityö ja kotitalous.

Taito- ja taideaineet ovat tärkeitä oppiaineita peruskoulun lukujärjestyksessä. Tunneilta saadaan oppia käytännön taitoihin, ilmaistaan omia kokemuksia ja mielikuvitusta ja opitaan arvostamaan omaa työtä ja omaa käden jälkeä tai suoritusta. Oman mielipiteen kertominen, itsearviointi, palautteenanto ovat tärkeitä taitoja, joista hyödytään tulevaisuudessakin. Oppija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan sekä reflektoimaan prosessin etenemistä, asettamaan tavoitteita ja arvostamaan omaa sekä toisten tekemää työtä.

Laavu Koulussa opettaja ohjaa oppimista ja etenemistä taito- ja taideaineissa seuraten opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita ja sitä kautta kehittäen erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa taito- ja taideaineiden opiskelua. Oppisisältöjä pyritään toteuttamaan mahdollisimman monipuolisesti, mutta tiettyjä rajoitteita etänä toteuttava opetus tietenkin asettaa. Etänä toteutettavassa opetuksessa opettaja käyttää luovasti erilaisia mahdollisuuksia ja auttaa löytämään myös vaihtoehtoisia toteuttamistapoja työskentelyssä. Kodin rajoitteet huomioidaan. Apuna käytetään erilaisia sovelluksia ja digitaalisia välineitä. Myös erilaiset tutoriaalivideot ovat huimasti lisääntyneet ja niitä voidaan hyödyntää eri tavoin opetuksessa.

Itse tekeminen ja osallistuminen ovat kaikesta huolimatta Laavu Koulussa keskiössä. Vaikka oppijat tutustuvat erilaisiin taito- ja taideaineiden teoriataustoihin, tehdään jokaisessa oppiaineessa myös itse. Opettaja lähettää etukäteisvalmisteluja vaativat tarvikelistaukset koteihin, jotta asiat ovat jo oppijan toimesta ennen tunnin aloitusta valmisteltu ja tunnilla päästää reippaasti siten tekemään. Näin ollen Laavu Koulun taito- ja taideaineet opettavat oppijoille vielä tavallista enemmän vastuunottoa, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti toimimista ja velvollisuuksien hoitamista. Äärimmäisen tärkeitä tulevaisuuden taitoja nekin!

Taito- ja taideaineet toimivat myös hyvinvointitarkoituksessa. Haasteiden voittaminen, tehtävien tekeminen ja tuloksen näkeminen tuottavat mielihyvää. Nämä oppiaineet toimivat muita oppiaineita tukevana ja viihtyvyyttä parantavina tekijöinä. 

Kuvassa otoksia Laavu Koulun oppijoiden taito- ja taideaineiden tuotoksista ja oppitunneilta.

Syyskuu 2022

Laavu Koulu rakentuu arvoista

Laavu Koulun toiminnan kulmakivi on etänä tapahtuva lähiopetuksen omainen opetus. Meillä oppija saa oikeasti opetusta ihan jokaisella oppitunnilla, eikä kotona tarvita erillisiä tutoreita tai avustajia. Laavu Koulun pienet ryhmäkoot mahdollistavat luonnollisesti yksilöllisen oppimisen etenemisen ja eriyttämisen.

Laavu Koulu rakentuu muidenkin, erittäin arvokkaiden arvojen ympärille. Haluamme, että koulupäivään voi herätä innoissaan, kohtaamisia ja oppimista positiivisella mielellä odottaen. Laavulla oppija voidaan kohdata yksilönä, hänen äänensä tulee kuuluviin ja mielipiteet merkitsevät. Laavulla koulu on muutakin kuin tehtävät ja suoritteet, meille arvokasta on myös oppijan hyvinvointi ja jaksaminen. Opettajat luovat omalla toiminnallaan turvallisen ja luottamuksellisen kohtaamisen ilmapiirin ja opiskelun lomassa käydään muistakin aiheista keskustelua ja ajatuksenvaihtoa. Inspiroitumiselle jätetään tilaa!

Rauhallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä koetaan hienoja oppimisen kokemuksia, mutta opettajalla on myös mahdollista huomioida oppijan huonot päivät ja pysähtyä kysymään yksittäisen oppijan kuulumista tai vointia. Olemme Laavulla läsnä! Hyvinvointi on myös pahoinvoinnista huolehtimista.

Tavoitteemme on, että Laavu Kouluun on kiva tulla. Koemme tässä onnistuneemme, kun aikaisemmin kouluahdistuneesta lapsesta Laavu Kouluun tultuaan kuoriutuu jälleen elämäniloinen ja hymyilevä lapsi!

Rakennamme yhdessä hyvinvoivaa Laavu Koulua!

Elokuu 2022

Rehtorin terveiset

Takana on Laavu Koulun ensimmäinen lukuvuosi ja seuraava odottelee jo syyskuussa alkuaan. Millaisin mielin ponnistamme siihen ja miten onnistuimme edellisen lukuvuoden osalta?

Palvelumme kivijalka nojaa lähikoulun omaiseen etäkouluun, jossa oppijat saavat opetusta reaaliaikaisesti ja lukujärjestysten mukaan ilman että kotona täytyisi olla jonkun apurina tai tutorina. Oppijat voivat edetä mahdollisuuksien mukaan myös ylöspäin eriyttäen, mutta tukea annetaan herkästi oppijoita kuunnellen, jos sellaiseen näyttäytyy tarvetta. Oppijat ovat toimintamme tärkein lähtökohta ja tekemisemme ydin! Pätevät, oppiaineisiinsa omistautuneet opettajat auttavat, ohjaavat ja opettavat jokaisella oppitunnilla, kuten aidosti koulumaiseen toimintaan kuuluukin!

Näiden periaatteiden ollessa meille tärkeitä ja niiden pohjalta vuotta tarkastellen, sanoisin että onnistuimme ensimmäisen lukuvuoden osalta täysin suunnitelmien mukaan. Oppijoille ja heidän huoltajilleen suoritetun kevätarvioinnin mukaan saimme koulumme arvosanaksi täydet viisi tähteä! Palautteissa kiiteltiin lukujärjestyksen rakennetta ja opiskeluvauhtia. Huoltajat mainitsivat erityisesti, että Laavu Koulussa yksittäinenkin oppija tulee kuulluksi! Sähköiset opiskelumateriaalit koettiin hyviksi ja toimiviksi. Erityiset kiitokset ansaitsivat huoltajien toimesta Laavu Koulun kuukausittaiset arvioinnit, joiden avulla huoltajat pysyvätkin todella tarkasti perillä lastensa opiskelujen etenemisestä, tavoitteista ja opiskelujen sisällöistä. Oppijat itse mainitsivat arvioinneissaan, että opiskeluihin voi keskittyä ilman häiriötekijöitä, opettajat ovat aina apuna ja hyviä opettamaan. Opiskelutahti koettiin myös oppijoiden toimesta sopivaksi.

Seuraava lukuvuotemme alkaa 1.9. ja odotamme sitä jo innolla. Lukujärjestykset ovat suunniteltu ja opettajat tutustuvat parhaillaan tulevan vuoden suunnitelmiin ja materiaaleihin sekä teemme yhdessä heidän kanssaan opetukseen tarvittavia alkujärjestelyjä. Lukuvuotemme käynnistyy sekä alakoulun että yläkoulun oppijoiden voimin. Luokkiin mahtuu toki vielä mukaan ja oppijamme ottavat mielellään uusia luokkakavereita mukaan! Tulossa on uusi, entistä parempi lukuvuosi!

Iloista loppukesää ja koulunalkua kaikille!

Heinäkuu 2022

Laavu Learning on Suomi-Seuran yritysyhteistyökumppani

Suomi-Seuran jäsenet saavat -5% Laavu Koulun lukuvuosimaksusta lukuvuonna 2022-2023!

Voit tutustua Suomi-Seuraan täältä

 

Kesäkuu 2022

Oppijaksi?

Laavu Koulun oppijahaku lukuvuodelle 2022-2023 on käynnissä – hae mukaan täältä

Pattayan Suomalaisen koulun oppijahaku lukuvuodelle 2023-2023 on avautunut – hae mukaan täältä

 

Opettajaksi?

Laavu Koulu etsii etäopettajia – lue lisää täältä

 

Opetusharjoittelijaksi?

Pattayan Suomalainen koulu hakee lukuvuodelle 2022-2023 opetusharjoittelijoita.

Tutustu Pattayan Suomalaiseen kouluun täällä ja tule harjoitteluun!

Toukokuu 2022

Yhteistyö Pattayan Suomalaisen koulun kanssa

Lukuvuonna 2022-2023 Pattayan Suomalaisen koulun toiminnan pyörittämisestä vastaa Laavu Learning. Yhteistyö Laavu Koulun kanssa mahdollistaa kattavan opetustarjonnan ja saumattoman opiskelun oletpa sitten Suomessa tai Thaimaassa.

Laavu Koulun tarjonta laajentaa Pattayan Suomalaisen koulun opetustarjontaa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että oppija voi aloittaa lukuvuoden Laavu Koulussa ja siirtyä saumattomasti Pattayan Suomalaiseen kouluun Thaimaassa olon ajaksi ja takaisin.

Laavu Koulussa onnistuu myös valinnaisten oppiaineiden opiskelu sekä tiettyjen oppiaineiden laadukkaan opetuksen. Esimerkiksi oppija voi osallistua Laavu Koulun matematiikan tunneille, joita opettaa matemaattisten aineiden pätevä opettaja.

 

Pattayan suomalainen koulu on yksityinen peruskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille 1 – 9. Mukana myös esiopetus. Koulun tarkoituksena on helpottaa Thaimaassa asuvia ja siellä matkailevia perheitä järjestämään lastensa koulutus, Thaimaassa oleskelun ajan.

Tutustu Pattayan Suomalaiseen kouluun lisää täällä

 

Huhtikuu 2022

Laavu Koulun oppijahaku lukuvuodelle 2022-2023 on auki!

Oppilashaku lukuvuodelle 2022-2023 Laavu Kouluun on auki!

Hae mukaan täältä

 

Maaliskuu 2022